Микитенко Олена Євгенівна

Олена Євгенівна – доцент кафедри аналітичної хімії, працює з 1983 року, кандидат фармацевтичних наук (1990 р.), дисертація на тему «Синтез, реакционная способность и биологическая активность нитрогалогенбензойной и фенилантраниловой кислот», є співавтором понад 60 наукових публікацій, має 6 авторських свідоцтв на винахід та 2 патенти на корисну модель . є співавтором учбових посібників, довідників, лекцій та інших методичних видань кафедри, проводить лабораторні заняття та читає курс лекцій з аналітичної хімії на англійській мові для іноземних студентів.

Відповідає за виховну роботу кафедри та є куратором студентської групи. Завершує роботу над монографією з історії кафедри.

Print Friendly, PDF & Email