Голік Микола Юрійович

Микола Юрійович – доцент кафедри аналітичної хімії, працює на кафедрі аналітичної хімії з 1989 року, кандидат хімічних наук (1994 р.), дисертація на тему «Синтез, реакційна здатність та біологічна активність сульфамоільних заміщених галоідбензойної та фенілантранілової кислот», є співавтором більш ніж 70 наукових публікацій та 8 патентів України. Брав участь у створенні та впровадженні результатів наукових розробок в практику.

Є співавтором навчальних посібників, довідників, лекцій та інших методичних видань, проводить лабораторні заняття та читає курс лекцій з аналітичної хімії. З 2013 року автор дистанційного курсу з аналітичної хімії. З того ж року відповідає за даний курс. Були підготовлені базові аудіолекції, відеопрактики, тестові завдання, контрольні завдання різної важкості та ін.

Print Friendly, PDF & Email