Клименко Ліна Юріївна

Ліна Юріївна – доцент кафедри аналітичної хімії, працює з 2003 року, кандидат фармацевтичних наук (2007 р.), кандидатська дисертація «Хіміко-токсикологічне дослідження зопіклону», виконує докторську дисертаційну роботу за темою «Застосування деривативної (реакційної) хроматографії в хіміко-токсикологічному аналізі», проводить наукову роботу за темами «Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин» та «Розробка підходів до валідації біоаналітичних методик для судово-токсикологічного аналізу», є співавтором понад 130 наукових праць, має 6 патентів на винаходи. Керує виконанням 2 кандидатських дисертаційних робіт, роботою іноземних студентів СНТ, науковою роботоюМАН. Відповідає на кафедрі за методичне забезпечення дисциплін «Analytical Chemistry», «Foundations of Chemical Metrology»,«Pharmacopeial Methods of Analysis» (навчальні програми, посібники, лекції тощо), є співавтором ряду посібників, довідників, лекцій, інших методичних видань, проводить лабораторні заняття, семінари та читає курс лекцій з аналітичної хімії, основ хімічної метрології та фармакопейних методів аналізу англійською мовою для іноземних студентів.

Print Friendly, PDF & Email