Навчально-методична література

  1. Аналітична хімія: навч. посібник для студентів фармацевт. вузів і фак. III – IV рівнів акредитації / В. В. Болотов, А. Н. Гайдукевич, Е. Н. Свечникова, Ю. В. Сич, Т. В. Жукова, Е. Е. Микитенко, Є. В. Динник, М. А. Зарічний, С. В. Колесник; За заг. ред. проф. В. В. Болотова. – Харків: НФаУ; Золоті Сторінки, 2001. – 456 С.
  2. Аналітична хімія в схемах і таблицях: довід. / В.В. Болотов, Т. В. Жукова, Е. Е. Микитенко, Є. М. Свечникова, Ю.В. Сич, Т. А. Костіна, І. Ю. Пєтухова, В. П. Мороз. – Харків: НФаУ; Золоті Сторінки, 2002. – 172 С.
  3. Конспект лекцій з аналітичної хімії (якісний аналіз) / В. В. Болотов, Е. В. Динник, Т. В. Жукова, Е. Г. Кизим, С. В. Колесник, Т. А. Костіна, Е. Е. Микитенко, І. Ю. Пєтухова, Ю. В. Сич. – Харків: НФаУ; Золоті Сторінки, 2002. – 164 С.
  4. Конспект лекцій з аналітичної хімії. кількісний аналіз: навч. посібник для студентів вузів / В. В. Болотов, Е. Н. Свечникова, Т. А. Костіна, Н. Ю. Голик, Є. В. Динник, Т. В. Жукова, М. А. Зарічний, Е. Г . Кизим, С. В. Колесник, Е. Е. Микитенко, В. П. Мороз, І. Ю. Пєтухова, Ю. В. Сич; Під Ред. Проф. В. В. Болотова. – Харків: НФаУ; Оригінал, 2005. – 200 С.
  5. Програма, методичні вказівки до самостійної роботи та контрольні завдання по курсу аналітичної хімії (для студентів заочної форми навчання) / В. В. Болотов, С. В. Колесник, Е. В. Динник, Ю. В. Сич, М. А. Зарічний, Т. В. Жукова, Е. Е. Микитенко, Є. М. Свечникова, Т. А. Костіна, І. Ю. Пєтухова, О. Г. Кизим. – Харків: НФаУ; Золоті Сторінки, 2002. – 64 С.
  6. Болотов, В. В. Практичний посібник з техніки лабораторних робіт: навч. посібник для студентів вузів / В. В. Болотов, Е. Г. Кизим. – Харків: НФаУ, 2008. – 132 С.
  7. Аналітична хімія. Лабораторний журнал з техніки лабораторних робіт для денного відділення / О. А. Евтіфеева, Е. Г. Кизим, Є. А. Цапко. – Харків: НФаУ, 2012. – 33 С.
  8. Аналітична хімія. Якісний аналіз: лабораторний журнал для доаудиторної самостійної роботи студентів денного відділення / О. А. Евтіфеева, С. В. Колесник, Н. Ю. Голик, І. Ю. Пєтухова, Е. Ю. Ахмедов. – Харків: НФаУ, 2012. – 39 С.
  9. Кількісний аналіз. інструментальні (фізичні і фізико-хімічні) методи аналізу: лабораторний журнал для доаудиторної самостійної роботи / О. А. Евтіфеева, Т. В. Жукова, В. П. Мороз, Е. Ю. Ахмедов, А. А. Алтухов, А. А. Бризицький. – Харків: НФаУ, 2012. – 48 С.
  10. Лабораторний журнал для самостійної позааудиторної роботи з підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК-1» / В. В. Болотов, Н. Ю. Голик, Є. В. Динник, Т. В. Жукова, Е. Г. Кизим, С. В . Колесник, Т. А. Костіна, Е. Е. Микитенко, В. П. Мороз, І. Ю. Петухова. – Харків: НФаУ, 2012. – 61 С.
Print Friendly, PDF & Email