Микитенко Олена Євгенівна

Олена Євгенівна – доцент кафедри аналітичної хімії НФаУ, працює з 1983 року, кандидат фармацевтичних наук (1990 р.), дисертація на тему «Синтез, реакционная способность и биологическая активность нитрогалогенбензойной и фенилантраниловой кислот». Автор понад 90 наукових публікацій та навчально-методичних видань, має 6 авторських свідоцтв на винахід та 2 патенти на корисну модель ,. є співавтором підручників, учбових посібників, довідників, лекцій та інших методичних видань кафедри українською, російською та англійською мовами.

Проводить лабораторні заняття та читає курс лекцій з аналітичної хімії  та фармакопейних методів аналізу на англійській мові для іноземних студентів.

Відповідає за методичне супроводження для студентів, що навчаються англійською мовою –створення програм, білетів для контроля з модулів та ін.

Відповідає за виховну роботу кафедри.

Print Friendly, PDF & Email