Голік Микола Юрійович

Микола Юрійович – доцент кафедри аналітичної хімії, працює на кафедрі аналітичної хімії з 1989 року, кандидат хімічних наук (1994 р.), дисертація на тему «Синтез, реакційна здатність та біологічна активність сульфамоільних заміщених галоідбензойної та фенілантранілової кислот». Співавтор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 14 патентів,  інформаційних листів та авторських свідоцтв. Брав участь у створенні та впровадженні результатів наукових розробок в практику.

Створює робочі програми та навчально-методичні матеріали для викладання дисципліни, є співавтором методичних рекомендацій, практичних керівництв, довідників, конспектів лекцій, посібників та підручників з аналітичної хімії, проводить лабораторні заняття з аналітичної хімії, фармакопейних методів аналізу.

З 2013 року автор дистанційного курсу з аналітичної хімії. З того ж року відповідає за даний курс. У 2019 році дистанційні курси «Аналітична хімія. Модуль 1» та «Аналітична хімія. Модуль 2» пройшли сертифікацію НФаУ. Були підготовлені базові аудіолекції, відеопрактики, тестові завдання, контрольні завдання та інше.

Print Friendly, PDF & Email