Петухова Ірина Юріївна

Ірина Юріївна – доцент кафедри аналітичної хімії НФаУ, працює з 1990 року, кандидат хімічних наук (1998 р.), кандидатська дисертація «Розробка твердоконтактного тіамінселективного електроду і аналіз на його основі лікарських форм, що містять тіаміну бромід». Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі має 2 авторських свідоцтва на винахід.

Читає курс лекцій з дисципліни «Аналітична хімія» та курс за вибором «Сучасна аналітична лабораторна практика» для здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету, факультету медико фармацевтичних технологій та факультету фармацевтичних технологій та менеджменту денної і заочної форм навчання.

На кафедрі відповідає за методичне забезпечення здобувачів вищої освіти заочної форми навчання фармацевтичного факультету, факультету медико фармацевтичних технологій та факультету фармацевтичних технологій та менеджменту. Створює робочі програми, календарні плани лекцій, календарні плани лабораторних та семінарських занять, силабуси. Складає білети для написання аудиторних контрольних робіт №1, №2; складає білети для написання підсумкових модульних контролів №1, №2; складає білети для написання іспиту з дисципліни «Аналітична хімія» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання фармацевтичного факультету, факультету медико фармацевтичних технологій та факультету фармацевтичних технологій та менеджменту.

Проводить лабораторні заняття з дисципліни «Аналітична хімія», практичні заняття з дисципліни «Сучасна аналітична лабораторна практика» та семінарські заняття з дисципліни «Фармакопейні методи аналізу» здобувачам вищої освіти НФаУ.

Проводить профорієнтаційну роботу в ЗОШ №25 та гімназії №14 м. Харкова.

Print Friendly, PDF & Email