Приклади білетів

Типовий білет для контролю змістового модуля №1 та еталон відповіді з дисципліни «Аналітична хімія»

Фм(4.рок.10міс. д); КФм(4.рок.10міс. д); ТПКЗм(4.рок.10міс. д).

ТФПм(4,10д)

Типовий екзаменаційний білет та еталон відповіді з дисципліни «Аналітична хімія» (18/19 н.р.), спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, освітня програма Фармація Фм(4,10д), Фм(3,10д),Фм(3,10д)мед,Фм(5,6з); Фм(4,6з); Фм(4,6з)мед; Фм (4,6з)д.в;Фм(4,6з)ан. Клінічна фармація КФм(4,10д);КФм(4,5з)мед; КФм(4,5з)дв. Технології парфумерно-косметичних засобів ТПКЗм(4,10д); ТПКЗм(5,5з); ТПКЗм(4,5з); ТПКЗм(4,5з)мед; ТПКЗм(4,5з)дв.

Перелік теоретичних питань та розрахункових задач для підготовки до іспиту здобувачів вищої освіти заочного відділення з дисципліни «Аналітична хімія»

Типовий екзаменаційний білет ТФПм(4,1д)

Типовий білет АКР-1 та еталон відповіді Фармація с(4,5з; 4,5з.мед; 4,5з дв; 4,5дз; 4,5дз.мед; 4,5дздв; 5,5з); КФс(4,5з.мед;4,5з; 4,5з дв; 5,5з); ТПКЗс(4,5з.мед; 4,5з; 4,5з дв; 5,5з)

Типовий білет ПМК-1 та еталон відповіді Фармація м(4,5з; 4,5з.мед; 4,5з дв; 4,5дз; 4,5дз.мед; 4,5дздв; 5,5з); КФм(4,5з.мед;4,5з; 4,5з дв; 5,5з); ТПКЗм(4,5з.мед; 4,5з; 4,5з дв; 5,5з)

Методичні рекомендації з підготовки до КЗМ-3
Типовий білет для КЗМ-3

Print Friendly, PDF & Email