Колісник Сергій Вікторович

Колісник Сергій Вікторович Колісник Сергій Вікторович Колісник Сергій Вікторович Колісник Сергій Вікторович Колісник Сергій Вікторович

Доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології НФаУ

Професійна кар’єра:

  • 1986 – закінчив з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут;
  • 1988-1989 – старший лаборант;
  • 1989-1990 – викладач-стажер;
  • 1990-1996 – асистент;
  • 1992 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук;
  • 1996-2012 – доцент;
  • 2012 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук;
  • 2012-2020 – професор кафедри аналітичної хімії;
  • з 1 вересня 2020 – завідувач кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології.

Після закінчення інституту трудову діяльність розпочав на посаді провізора-технолога аптеки №1 м. Миколаєва. Був призваний до лав Радянської Армії і з 1986 по 1988 рік проходив військову службу. Після демобілізації повернувся до м. Харкова. На кафедрі аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету, з яким пов’язана вся його подальша наукова та педагогічна діяльність працював з 1988 року.

Послідовник Харківської наукової школи хіміків-синтетиків, професор С.В. Колісник наукову діяльність розпочав у студентському науковому товаристві і своє перше Авторське свідоцтво СРСР одержав ще за студентських часів. В 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему «Синтез, физико-химические свойства и биологическая активность сульфамоильных производных фенилантраниловой кислоты и акридина». Зробив внесок у комплексні дослідження з розробки методів синтезу, вивчення фізико-хімічних властивостей та встановлення спектру фармакологічної дії похідних оксиндолу. За цією тематикою в 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему «Синтез, властивості та біологічна активність похідних 2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот». Вчене звання доцента присвоєно у 1998 році, професора – 2013 р.

Особисто та у співавторстві опублікував близько 260 наукових робіт у енциклопедичних виданнях, вітчизняних та зарубіжних збірниках; 40 з них – Авторські свідоцтва СРСР і Патенти України. Підготував одного кандидата наук. Під його керівництвом виконується 1 докторська та 2 кандидатські дисертації.

За участі С.В. Колісника створено навчально-методичний комплекс для викладання дисциплін «Аналітична хімія», «Основи хімічної метрології», «Фармакопейні методи аналізу», «Сучасна аналітична лабораторна практика» в тому числі – 1 підручник (англійською мовою), 13 посібників, 18 навчально-методичних рекомендацій.

Науково-педагогічну діяльність поєднував з суспільною роботою. З 2003 по 2010 р. очолював Первинну профспілкову організацію студентів НФаУ. В 2015-2019 роках виконував обов’язки відповідального секретаря фахового журналу «Вісник фармації».

У вересні 2020 р. після злиття кафедри аналітичної хімії та кафедри лікарської та аналітичної токсикології була утворена кафедра аналітичної хімії та аналітичної токсикології, завідувачем якої призначений професор С. В. Колісник.

Print Friendly, PDF & Email