SSC

«Як не може бути живого лісу без підліска, так й
 існування справжнього вченого не мислимо без учнів»
 Валяшко М.О.

SSCСтудентське наукове товариство кафедри аналітичної хімії з 2014 р. очолює кандидат фармацевтичних наук, доцент Алтухов Олександр Олександрович

Науково-дослідницька робота – це невід’ємна складова навчального процесу, яка сприяє інтеграції зусиль освітньої, наукової та виробничої діяльності в підготовці фахівців.

Участь у студентському науковому товаристві (СНТ) сприяє всебічному розвитку студента як особистості, формуванню та розкриттю, актуалізації його потенціалу, практичній реалізації його наукових пошуків та наукової творчості.

Історія СНТ кафедри аналітичної хімії бере початок з 1921 року, коли була створена кафедра. Під керівництвом завідувача кафедри доктора фармацевтичних наук, професора Красовського М.П. проводились наукові дослідження в області якісного та кількісного аналізу лікарських препаратів та ефірних олій у лікарській рослинній сировині. З 1944 р. по 1967 р. під керівництвом професора Гуревича В.Г. СНТ кафедри аналітичної хімії  займалося аналізом лікарських препаратів оксиди метричними методами та колориметричним визначенням мікроелементів.

У 70-х та на початку 80-х років під керівництвом доцентів Гольтмана А.О. (1967-1969 рр.) та Єрьоміної З.І. (1969-1975 рр.) СНТ продовжувало наукову роботу з аналізу фармацевтичних препаратів, у тому числі багатокомпонентних лікарських форм. Доктор хімічних наук, професор Безуглий В.Д. з 1978 р. по 1982 р. розвивав полярографічні дослідження органічних сполук.

SSC
Студентка СНТ кафедри аналітичної хімії Костіна Т.А. доповідає на студентській науковій конференції.
Зараз к.хім.н.,
доц. кафедри аналітичної хімії
SSC
Студентка СНТ кафедри аналітичної хімії
 Микитенко О.Є. виконує наукові дослідження на ІЧ-спектрофотометрі.
Зараз к.фарм.н.,
доц. кафедри аналітичної хімії
SSC
Динник К.В. у студентські роки займалась в СНТ кафедри аналітичної хімії  синтезом біологично активних сполук.

Зараз к.фарм.н.,
доц. кафедри аналітичної хімії
SSC
ССтудентка СНТ кафедри аналітичної хімії  Жукова Т.В. проводить полягрофічні дослідження лікарських засобів.
Зараз к.фарм.н.,
доц. кафедри аналітичної хімії

У 1982-1998 роки завідувач кафедри аналітичної хімії професор Гайдукевич О.М. створив наукову школу дослідників в галузі синтезу та аналізу біологічно-активних речовин. Під керівництвом професора Гайдукевича О.М. наукові дослідження молодих вчених СНТ кафедри аналітичної хімії знайшли вихід у захисті низки кандидатських дисертацій: Динник К.В. (1986 р.); Кравченко О.О. (1987 р.); Казаков Г.П. (1988 р.); Сим Г. (1989 р.); Микитенко О.Є.  (1990 р.); Колісник С.В. (1992 р.); Мохамед Мохмуд Барака (1992 р.); Голік М.Ю. (1994 р.); Костіна Т.А. (1996 р.); Петухова І.Ю. (1996 р.).

В період керування кафедрою аналітичної хімії доктором хімічних наук, професором Болотовим Валерієм Васильовичем (1998-2011 рр.) студентське наукове товариство набуло нового напрямку наукових досліджень, а саме в області хіміко-токсикологічного аналізу фармацевтичних препаратів. Під керівництвом професора Болотова В. В. були захищені кандидатські дисертації за тематикою хіміко-токсикологічного дослідження речовин: Мороз В.П. (2000р.); Ахмедов Е.Ю. (2003р.); Клименко Л.Ю. (2007р.), що відобразилось на роботі зі студентами-науковцями СНТ кафедри аналітичної хімії.

SSC
Болотов Валерій Васильович
,
доктор хімічних наук, професор,
Заслужений Винахідник України, завідувач кафедри аналітичної хімії (1998-2011 рр.)

Молоді вчені СНТ кафедри аналітичної хімії активно приймають участь у наукових конференціях, Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, студентських олімпіадах, мають наукові публікації. Під керівництвом співробітників кафедри з 2006 р. по 2012 р. було захищено 5 дипломних робіт.

Щорічно кафедра приймає участь у забезпеченні роботи наукової секції «Стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз» Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка проводиться на базі НФаУ. Студентами СНТ кафедри аналітичної хімії було отримано 8 дипломів різного ступеня.

З 2013 року СНТ кафедри аналітичної хімії працює за наступними напрямками:

  • аналіз та синтез фізіологічно активних речовин;
  • хіміко-токсикологічні дослідження лікарських препаратів;
  • іонометрія лікарських речовин;
  • розробка та валідація методик аналізу лікарських речовин;
  • метрологія хімічного аналізу.

SSC

 

 

Студентка Давидова О. В. СНТ кафедри аналітичної хімії
доповідає на 
науково-практичній конференції

 

 

У 2013 році 5 студентів СНТ кафедри представили результати своєї наукової діяльності на секції «Стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз» Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». 

Отримано дипломи І-го, ІІ-го та ІІІ-го ступеня.

SSCСтуденти СНТ кафедри аналітичної хімії  на науково-практичній конференції НФаУ 2013 р.

Дипломом першого ступеня нагороджена студентка Nemr Nur Eddin Fatima, факультет з підготовки іноземних громадян, 2 курс, група ІФ-12англ із доповіддю«Approaches to determination of specificity in forensic and toxicologacal analysis» наукові керівники доц. Клименко Л.Ю., Костіна Т.А.

SSC
Студентка Nemr Nur Eddin Fatima СНТ кафедри аналітичної хімії доповідає
на науково-практичній конференції НФаУ 2013 р.

Диплом II ступеня отримала: студентка Плєшакова І.В. спеціальності «Фармація» 2 курсу 4 групи із доповіддю «Розробка та обґрунтування оптимальної методики кількісного визначення кислоти саліцилової та резорцину в лікарській формі» науковий керівник доктор фармацевтичних наук, професор Євтіфєєва О.А. Дипломом ІІ-го ступеня нагороджено студента Кірдан В.Т. спеціальності «Фармація» за наукову роботу «Validation of spectrophotometric techniques for quantitative determination of prednisolone» науковий керівник д.фарм. н. професор Євтіфєєва О.А. Диплом ІІ-го ступеня отримала студентка Ekpo Bassey Olive, факультет з підготовки іноземних громадян, 2 курсу, група ІФ-3англ. за наукову роботу «Approaches to definition of “specificity” term in forensic and toxicologacal analysis» наукові керівники доц. Клименко Л.Ю., доц. Микитенко О.Є.

SSC
Студентка Плешакова І.В. СНТ  кафедри аналітичної хімії доповідає на науково-практичній конференції НФаУ 2013 р.
SSC
Студент Кирдан В.Т. СНТ
кафедри аналітичної хімії доповідає на науково-практичній конференції НФаУ 2013 р.

SSCСтудентка Ekpo Bassey Olive СНТ кафедри аналітичної хімії доповідає на науково-практичній конференції НФаУ 2013 р.

Диплом ІІІ ступеня отримав: студент КириченкоД.А., спеціальності «Фармація» 2 курсу 7 групи із доповіддю «Створення тестових тренажерів з підготовки хіміка (провізора) – аналітика» під керівництвом доц. Мороза В.П.

За матеріалами конференції опубліковано 13 тез доповідей.

SSC
Проф. Георгіянц В.А., проф. Євтіфєєва О.А., проф. Журавель І.О.
нагороджують переможців студентської наукової конференції

 

SSC

Переможці
студентської наукової конференції НФаУ
2014 р.

SSC

Диплом Поповіч О.Ю. за перемогу у студентської наукової конференції НФаУ 2014 р.

SSC

Студенти Попов Ю.М (другий з права)., Ракитянский С.Ю. (другий з ліва) СНТ кафедри аналітичної хімії отримали дипломи ІІ ступеня стендової доповіді у ХХІI Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», 23 квітня 2015р. від кафедри аналітичної хімії

SSC

Студенти Коноваленко І. С., Караваєв М. Е. СНТ кафедри аналітичної хімії проводять дослідження якості питної води на вміст хлорид-іонів у лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю якості води КП «Виробничо-технологічне підприємство «Вода» м. Харкова

SSC

Студентка СНТ каф. аналітичної хімії Ребрик А.О. 4БТ-1
(разом з каф. нутриціології та фарм. броматології)
отримала І місце на XXV International Scientific And Practical Conference, Kharkiv,  April 18-20, 2018

SSC
SSC SSC

SSC SSC

Студенти СНТ кафедри аналітичної хімії проводять аналіз лікарської форми 07.02.2020.

Дорогі студенти! Багато молодих учених СНТ кафедри аналітичної хімії з роками закінчили аспірантуру та докторантуру і стали кандидатами та докторами наук, професорами та доцентами.

Хочеш творити велике майбутнє науки – залучайся до студентського наукового товариства кафедри аналітичної хімії!

Презентація СНТ кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології-2021

Print Friendly, PDF & Email