Костіна Тетяна Анатоліївна

Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри аналітичної хімії (2002р.), працює з 1989 року, кандидат хімічних наук (1996 р.) дисертація на тему «Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних о-галогенбензойної та N-фенілантранілової кислот», є співавтором понад 70 наукових публікацій у тому числі 3 патенти.

Завуч кафедри з 2002 р. Читає курс лекцій з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів факультету з підготовки іноземних громадян на англійській мові і для вітчизняних студентів. Є співавтором учбових посібників, підручників, довідників, методичних рекомендацій, практичних керівництв, конспектів лекцій та інших методичних видань на українській, англійській і російських мовах.

Створює робочі програми, календарні плани лекцій, календарні плани лабораторних та семінарських занять, силабуси. Складає білети для написання підсумкових модульних контролів, іспиту з дисципліни «Аналітична хімія» для здобувачів вищої освіти денної і заочної форми навчання фармацевтичного факультету, факультету медико-фармацевтичних технологій та факультету фармацевтичних технологій та менеджменту. Проводить лабораторні заняття з дисципліни «Аналітична хімія», семінари з Фармакопейних методів аналізу і практичні заняття з дисципліни «Сучасна аналітична лабораторна практика».

Print Friendly, PDF & Email