Конференція “Сучасні аспекти створення лікарських засобів”

Збірник матеріалів

Сертифікати учасників 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»,
ПРИСВЯЧЕНА 80-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА В.В. БОЛОТОВА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції “Сучасні аспекти створення лікарських засобів”, присвяченій 80-річчю з дня народження професора В.В. Болотова (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ №565 від 02 серпня 2021 р.).

Конференція відбудеться 01 лютого 2022 року на базі Національного фармацевтичного університету в м. Харків.

Основні наукові напрямки роботи конференції:

  • конструювання, синтез і модифікація біологічно активних сполук, дослідження зв’язку структура-активність, методи фармакологічного скринінгу;
  • сучасні підходи до створення нових лікарських та косметичних засобів, функціональних харчових та дієтичних добавок;
  • аналітичні аспекти у синтезі біологічно активних сполук та створенні нових лікарських засобів;
  • контроль якості лікарської рослинної сировини, фітопрепаратів, парфумерно-косметичних засобів та функціональних харчових добавок;
  • сучасний фармацевтичний аналіз та стандартизація ліків;
  • хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів;
  • організація та економіка у фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та застосування лікарських засобів;
  • соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи;
  • фармацевтична освіта в Україні.

ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПРОШУЄМО

Науковців, магістрантів, докторантів, викладачів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів, співробітників фармацевтичних підприємств, фармацевтичних фірм.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Заочна участь (тільки публікація тез).

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, англійська.

Для участі у конференції до 22 січня 2022 р. необхідно заповнити реєстраційну форму. Для відправлення матеріалів слід прикріпити файл у форматі *.doc або *.docx.

Результати реєстрації та прийняття матеріалів можна відстежувати за посиланням. Назва файлу – латинськими літерами за прізвищем першого автора. Якщо один автор надсилає кілька тез, до назви файлу додається цифра: Kolisnyk_1.docx.

Публікація тез – безкоштовна!

Структура матеріалів

Назва роботи наводиться ВЕЛИКИМ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ; на наступному рядку зазначаються прізвище та ініціали автора (авторів), нижче – повна назва закладу, місто, країна; нижче – e-mail автора, з яким необхідно вести листування. Через порожній рядок подається основний текст тез. Допускається наявність таблиць, схем та рисунків.

Вимоги до оформлення матеріалів

Тези (1-2 повні сторінки формату А4) підготовлені у редакторі Microsoft Word (не нижче 2003) у файлі з розширенням .doc .docx; усі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, кегль 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,0; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання за шириною; переноси – автоматичні.

Хімічні формули подаються у форматі IsisDraw, математичні – з використанням вбудованого редактора Microsoft Equation, рисунки – у форматі .cdr (версії не вище Х8), .jpg або .tiff.

Скорочення слів і термінів у назві тез не допускається; скорочення в тексті розшифровуються після першого згадування. Посилання на літературні джерела не надаються. У тезах використовується система одиниць СІ.

Зразок оформлення тез

ВИЗНАЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК З ЕКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ
Маслов О.Ю., Колісник С.В.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
alexmaslov392@gmail.com

            Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Національний фармацевтичний університет, кафедра аналітичної хімії та аналітичної токсикології (вул. Валентинівська, 4, м. Харків, Україна, 61168).

Відповідальний секретар:

к. фарм. н., доц. Криськів Олег Степанович

Контактний телефон: +38(068)918-65-26

Електронна адреса: oleg.kryskiw@gmail.com

З особливою увагою і доброзичливістю, Організаційний комітет конференції:

Котвіцька А.А. – ректор Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Федосов А.І. – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор

Владимирова І.М. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор

Колісник С.В. – завідувач кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор

Георгіянц В.А. – завідувач кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор

Голік М.Ю. – завідувач кафедри неорганічної та фізичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доцент

Журавель І.О. – завідувач кафедри органічної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор хімічних наук, професор

Перехода Л.О. – завідувач кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор.

Print Friendly, PDF & Email