Навчально-методична література

 Базова (основна)

 1. Аналітична хімія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Болотов, О. М. Свєчнікова, С. В. Колісник, Т. В. Жукова, Ю. В. Сич, К. В. Динник, М. А. Зареченський, О. Є. Микитенко, О. І. Гризодуб, І. С. Терно; за заг. ред. проф. В. В. Болотова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2004. – 480 с.
 2. Практикум з аналітичної хімії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Болотов, Ю. В. Сич, О. М. Свєчнікова, С. В. Колісник, О. Г. Кизим, Т. В. Жукова, М. А. Зареченський, Т. А. Бережна; за заг. ред. проф. В. В. Болотова. – Х.: НФАУ; Золоті сторінки, 2003. – 240 с.
 3. Аналітична хімія : навч.-довідк. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Болотов, О. А. Євтіфєєва, Т. В. Жукова та ін. : за заг. ред. В. В. Болотова. – Х. : НФаУ, 2014. – 320 с.
 4. Державна Фармакопея України : в 3 т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х. : ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с.
 5. Аналітична хімія : Якісний та кількісний аналіз : навч. конспект лекцій / В. В. Болотов, О. М. Свєчнікова, М. Ю. Голік та ін. : за заг. ред. проф. В. В. Болотова. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 424 с.
 6. Конспект лекцій з аналітичної хімії. Модуль 1. Якісний аналіз. Гравіметрія. Кислотно-основне титрування / В. В. Болотов, О. А. Євтіфєєва, Т. В. Жукова, М. Ю. Голік, К. В. Динник, О. Г. Кизим, С. В. Колісник, Т. А. Костіна, О. Є. Микитенко, В. П. Мороз, І. Ю. Пєтухова, О. А. Бризицький, Э. Ю. Ахмедов, О. О. Алтухов, К. І. Проскуріна, Л. Ю. Клименко. – Х.: НФаУ, 2013. – 104 с.
 7. Аналітична хімія у питаннях та відповідях: метод. рекомендації для аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти / І. С. Гриценко, К. В. Динник, С. В. Колісник, Л. Ю. Клименко, І. Ю. Петухова, О. Г. Кизим, К. І. Проскуріна, Т. В. Жукова, В. П. Мороз, Т. А. Костіна, Ю. С. Колісник. – Х.: НФаУ, 2017. – 80 с.

Допоміжна

 1. Аналітична хімія : підручник для студентів напряму «Фармація» і «Біотехнологія» ВНЗ / Н. К. Федущак, Ю. І. Бідніченко, С. Ю. Крамаренко та ін. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 640 с.
 2. Кількісний аналіз. Титриметричні методи аналізу / В. В. Петренко, Л. М. Стрілець, С. О. Васюк та ін. – Запоріжжя, 2006. – 215 с.
 3. Коваленко, С.І. Комплексиметрія у фармацевтичному аналізі / С. І. Коваленко, С. О. Васюк, О. О. Портна – Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. – 184 с.
 4. Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества лекарственных средств: в 3 т. / под ред. чл.-кор. НАН Украины В. П. Георгиевского. – Харьков: НТМТ, 2011. – 1458 с.

Інформаційні ресурси

 1. https://lib.nuph.edu.ua/
 2. http://pharmel.kharkiv.edu/
 3. http://test.nuph.edu.ua/

Print Friendly, PDF & Email