Мерзлікін Сергій Іванович

Мерзлікін Сергій Іванович Мерзлікін Сергій Іванович Мерзлікін Сергій Іванович Мерзлікін Сергій Іванович Мерзлікін Сергій Іванович

Доктор фармацевтичних наук, професор

Народився у м. Харкові. У 1976 р. закінчив середню школу №56, м. Харків. З 1976 по 1979 рр. служив у ВМФ. З 1979 по 1981 рр. працював у Харківському фармацевтичному інституті (нині Національний фармацевтичний університет) техніком. З 1981 по 1986 рр. студент Харківського фармацевтичного інституту. Працював: провізор-аналітик аптеки №329, м. Харків (1986-1988), молодший науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту ендокринології та хімії гормонів (нині Інститут ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України) (1988-1991); асистент кафедр органічної (1992-1993) та токсикологічної хімії (1993-1997), завідувач науково-виробничої лабораторії кафедри органічної хімії (1997-2000), старший науковий співробітник Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів Національного фармацевтичного університету (2000-2002), доцент (2002-2004) та професор (від 2005) кафедри токсикологічної хімії Національного фармацевтичного університету. Кандидат хімічних наук (1991), доцент (2002), доктор фармацевтичних наук (2004) зі спеціальності 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів, професор кафедри токсикологічної хімії (2005-2017). У 2017 році кафедру токсикологічної хімії перейменовано в кафедру лікарської та аналітичної токсикології. У 2020 році кафедру лікарської та аналітичної токсикології було об’єднано з кафедрою аналітичної хімії. Відтепер – кафедра аналітичної хімії та аналітичної токсикології. Професор кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології з вересня 2020 року.

Напрямками наукової діяльності С. І. Мерзлікіна є: синтез біологічно-активних речовин, розробка та стандартизація оригінальних лікарських засобів та хіміко-токсикологічний аналіз лікарських засобів.

Автор більше 300 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 5 авторських свідоцтв та 28 патентів на винахід, понад 100 наукових статей, приймає активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях різних рівнів. Синтезував (±) – цис – 3 – (2´– бензімідазоліл) –1,2,2 – триметилциклопентанкарбонову кислоту – діючу речовину оригінального антидіабетичного лікарського засобу «Діакамф» в таблетках по 0,250 г. – переможця Всеукраїнського конкурсу – виставки «Кращий вітчизняний товар 2006 року» у номінації «Наука», дозволеного до медичного застосування в Україні. За даними напрямками наукової діяльності підготував 5 кандидатів наук.

С. І. Мерзлікін є членом спеціалізованої вченої ради НФаУ та апробаційної ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

На кафедрі аналітичної хімії та аналітичної токсикології читає курс лекцій та проводить практичні заняття з дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія» для здобувачів вищої освіти денної, заочної та дистанційної форми навчання, а також читає курс лекцій та проводить практичні заняття з дисципліни «Методи хіміко-токсикологічного аналізу» для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктор філософії зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Є співрозробником Освітньо-професійної програми третього освітньо-наукового рівня доктор філософії зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» у системі вищої фармацевтичної освіти; розробником Робочої та Навчальної програм навчальної диципліни «Методи хіміко-токсикологічного аналізу» для здобувачів рівня доктор філософії спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

С. І. Мерзлікін є співавтором навчального посібника «Промислова токсикологія» для студентів денної та заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів», підручника «Аналитическая токсикология» /російською мовою/ для іноземних студентів вищих фармацевтивтичних навчальних закладів та навчального посібника «Аналітична токсикологія» для студентів вищих фармацевтивтичних навчальних закладів.

Активно приймає участь у спортивних заходах, є старостою групи здоров’я співробітників НФаУ.

Print Friendly, PDF & Email