Наукові напрямки кафедри

  • Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних та напівсинтетичних субстанцій.
  • Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва.
  • Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно-активних речовин та лікарських засобів.

Print Friendly, PDF & Email