Полуян Світлана Михайлівна

Полуян Світлана Михайлівна Полуян Світлана Михайлівна Полуян Світлана Михайлівна Полуян Світлана Михайлівна Полуян Світлана Михайлівна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

У 1985 році вступила до Харківського фармацевтичного інституту (нині Національний фармацевтичний університет), який закінчила у 1990 році, та отримала диплом провізора.

З вересня 1990 року і по теперішній час працює в Національному фармацевтичному університеті: на посаді асистента (1990-2005), доцента кафедри токсикологічної хімії (2005-2016), доцента кафедри лікарської та аналітичної токсикології (2016-2020), доцента кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології з вересня  2020 року.

У 2003 році під керівництвом проф. В. В. Болотова захистила кандидатську дисертацію на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження бромгексину та амброксолу» за спеціальністю 15.00.02 -фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Напрямком наукової діяльності С.М.Полуян є хіміко-токсикологічний аналіз лікарських засобів муколітичної та протикашльової дії. У С.М. Полуян опубліковано 26 статей, 32 тези доповідей. Вона є співавтором 33 навчально-методичних праць.

На кафедрі токсикологічної хімії (2014-2016), лікарської та аналітичної токсикології (з 2016 по 2020 рік), аналітичної хімії та аналітичної токсикології (2020-2021 р.) виконує обов’язки методиста кафедри.

Читає курс лекцій та проводить практичні  заняття з дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. С.М. Полуян є співавтором навчальних посібників «Аналітична токсикологія» (2017 р.), «Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії» (2017 р.), «Промислова токсикологія» (2020 р)., учебника «Аналитическая токсикология» (2019 г.).

На кафедрі відповідає за методичне забезпечення здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Фармація», «Клінічна фармація»  з дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія». Приймає участь в створенні навчальних та робочих програм, календарних планів лекцій та практичних занять, силабусів.

В 2005- 2020 р виконувала обов’язки секретаря ЦМР НФаУ.

Читає здобувачам вищої освіти лекції по проблемам наркоманії та токсикоманії.

Приймає участь у спортивних заходах університету.

Print Friendly, PDF & Email