Шовкова Зоя Віталіївна

Шовкова Зоя Віталіївна Шовкова Зоя Віталіївна Шовкова Зоя Віталіївна Шовкова Зоя Віталіївна Шовкова Зоя Віталіївна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

У 1990 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут (нині Національний фармацевтичний університет) і отримала диплом провізора. Після закінчення інституту працювала провізором-технологом аптеки № 145 міста Київ (1990-1994 р.).

В НФаУ працює з 1995 року, кандидат фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.02 фармацевтична хімія та фармакогнозія (2009 р.), дисертація на тему: «Хіміко-токсикологічний аналіз каптоприлу». З 2010 року  доцент кафедри токсикологічної хімії, 2016-2020 р. – кафедри лікарської та аналітичної токсикології. Зараз працює доцентом кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології.

Є співавтором понад 100 наукових робіт, серед яких 30 статей у наукових фахових виданнях України та інших країн, 6 патентів України на корисну модель, 3 методичних рекомендацій та понад 60 тез доповідей на науково – практичних конференціях різного рівня.

Наукові інтереси – хіміко-токсикологічний аналіз інгібіторів АПФ та лікарських засобів – похідних 5-нітроімідазолів.

Відповідає на кафедрі  за НМКД для здобувачів вищої освіти заочного відділення ОП Фармація, з дисципліни Лікарська та аналітична токсикологія. Є співавтором підручника «Аналитическая токсикология» (2020р.), навчальних посібників: «Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії і токсикоманії» (2017р.), «Аналітична токсикологія» (2017р.), «Промислова токсикологія» (2020 р.) та інших методичних видань. Читає курс лекцій  та веде практичні заняття для здобувачів вищої освіти факультету з підготовки іноземних громадян та фармацевтичного факультету очної і заочної форм навчання.

Print Friendly, PDF & Email