Ахмедов Елшан Юніс огли

Ахмедов Елшан Юніс огли Ахмедов Елшан Юніс огли Ахмедов Елшан Юніс огли Ахмедов Елшан Юніс огли Ахмедов Елшан Юніс огли

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

У 1996 році закінчив Українську фармацевтичну академію (нині Національний фармацевтичний університет) і отримав кваліфікацію провізора.

З серпня 1997 року по теперішній час працює в Національному фармацевтичному університеті: на посаді асистента (1997-2010 рр), доцента кафедри аналітичної хімії (2011-2020 рр), доцента кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології з вересня 2020 року.

У 2004 році під керівництвом проф. В. В. Болотова захистил кандидатську дисертацію на тему «Хімико-токсикологічні дослідження трамалу» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

В 2006 -2007 роках навчався в магістратурі Національного фармацевтичного університету за спеціальністю «Науки про освіту» та  освітньою програмою «Педагогіка вищої школи». У 2007 році закінчив з відзнакою магістратуру та здобув кваліфікацію магістра педагогіки.

Напрямком наукової діяльності Е. Ю. Ахмедова є хіміко-токсикологічний аналіз лікарських субстанцій. Автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі має 2 патента України.

На кафедрі аналітичної хімії та аналітичної токсикології читає курс лекцій та проводить лабораторні заняття з дисципліни «Аналітична хімія» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, лабораторні та практичні  заняття з дисципліни «Техніка лабораторних робіт» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Е. Ю. Ахмедов є співавтором навчально-довідкового посібника «Аналитическая химия в схемах и таблицах» (2019 р) та навчального посібника «Основи техніки лабораторних робіт» (2019 р).

На кафедрі відповідає за методичне забезпечення здобувачів вищої освіти факультету медико-фармацевтичних технологій. Створює робочі програми, календарні плани лекцій та лабораторних занять, силабуси дисциплін.

Print Friendly, PDF & Email