Погосян Олена Григорівна

Погосян Олена Григорівна Погосян Олена Григорівна Погосян Олена Григорівна Погосян Олена Григорівна Погосян Олена Григорівна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

У 1981 році вступила до Харківського фармацевтичного інституту (нині Національний фармацевтичний університет), який закінчила у 1986 році і отримала диплом провізора.

З серпня 1986 року по вересень 1988 року працювала в Харківському фармацевтичному інституті заступником секретаря комітету комсомолу по роботі з іноземними студентами. З вересня 1988 року   і по теперішній час працює в Національному фармацевтичному університеті: на посаді асистента (1988-2002), аспіранта (1995-1998), доцента кафедри токсикологічної хімії (2002-2016), доцента кафедри лікарської та аналітичної токсикології (2016-2020), доцента кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології з вересня  2020 року.

У 1998 році під керівництвом проф. В. В. Болотова захистила кандидатську дисертацію на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження фенігідину» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Напрямком наукової діяльності О. Г. Погосян є хіміко-токсикологічний аналіз лікарських засобів антиангінальної дії та препаратів психотропної дії. О. Г. Погосян опубліковано 28 статей, 29 тез, вона є співавтором 32 навчально-методичних праць.

На кафедрі токсикологічної хімії (2004-2016), а потім лікарської та аналітичної токсикології (з 2016 по 2020 рік) виконувала обов’язки завуча кафедри.

На кафедрі аналітичної хімії та аналітичної токсикології читає курс лекцій та проводить практичні  заняття з дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. О. Г. Погосян є співавтором навчальних посібників «Аналітична токсикологія» (2017 р.), «Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії» (2017 р.), «Промислова токсикологія» (2020 р), учебника «Аналитическая токсикология» (2019 г.).

На кафедрі відповідає за методичне забезпечення здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету з підготовки іноземних громадян з дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія». Приймає участь в створенні робочих програм, календарних планів лекцій та практичних занять, силабусів дисциплін.

З 1998 року по 2003 рік виконувала обов’язки Голови первинної профспілкової організації студентів Національного фармацевтичного університету.

Читає здобувачам вищої освіти лекції по проблемам наркоманії та токсикоманії.

Print Friendly, PDF & Email