Карпушина Світлана Анатоліївна

Карпушина Світлана Анатоліївна Карпушина Світлана Анатоліївна Карпушина Світлана Анатоліївна Карпушина Світлана Анатоліївна Карпушина Світлана Анатоліївна

Кандидат хімічних наук, доцент

Закінчила з відзнакою хімічний факультет Харківського державного університету імені М. О. Горького (1986) та аспірантуру в ньому (1989). У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжмолекулярні взаємодії та структурні особливості рідин ряду естерів та їх сумішей» за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

З грудня 1989 року і по теперішній час працює в Національному фармацевтичному університеті на посаді: асистента (1989-1997), доцента кафедри токсикологічної хімії (1997-2016), доцента кафедри лікарської та аналітичної токсикології (2016-2020), доцента кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології з вересня 2020 року.

Науковий напрямок пов’язаний з розробкою методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії. Є співавтором понад 190 наукових публікацій, у тому числі: 68 статей у фахових наукових журналах України та фахових іноземних наукових виданнях, 3 патентів України на корисну модель, наукових методичних рекомендацій та інформаційних листів; співавтор 8 статей в Фармацевтичній енциклопедії (НФаУ, 2010).

Читає курс лекцій та проводить практичні заняття з дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія» українською та англійською мовами для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання.

Співавтор понад 60 навчально-методичних видань, у тому числі  підручників: “Analytical Toxicology” (2020), «Аналитическая токсикология» (2019); 17 навчальних посібників: «Промислова токсикологія» (2020), «Аналітична токсикологія» (2017), “Collection of Multiple Choice Questions on Toxicological Chemistry with answers and explanations” (2018), “Toxicological chemistry. Schemes and Tables: Handbook for students of higher schools” (2009); “Toxicological chemistry. Lecture course” (2011) та ін. Член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми «Аналітична судова токсикологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

На кафедрі відповідає за розробку навчально-методичного комплексу з дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія» англійською мовою.

Print Friendly, PDF & Email