Алтухов Олександр Олександрович

Алтухов Олександр Олександрович Алтухов Олександр Олександрович Алтухов Олександр Олександрович Алтухов Олександр Олександрович Алтухов Олександр Олександрович

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

У 1997 р. вступив до Національної фармацевтичної академії України (нині Національний фармацевтичний університет), який закінчив у 2002 році за спеціальністю «Фармація», після чого вступив до Української військово-медичної академії Міністерства Оборони України, яку успішно закінчив у 2004 р. за спеціальністю «Фармація» і здобув кваліфікацію магістра фармації та офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня.

У 2009 р. вступив до аспірантури з відривом від виробництва Національного фармацевтичного університету (15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія) яку закінчив у 2011 р. і достроково захистив кандидатську дисертаційну роботу за темою «Синтез, властивості і перетворення α-ариламідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтових кислот» (науковий керівник — к. х. н., доц. Колісник С. В.). Вчене звання доцента отримав у 2015 р.

Напрям науково-дослідної роботи — синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей та біологічної активності похідних 2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот. Автор понад 50 наукових і навчально методичних праць, з яких 10 патентів України.

На кафедрі аналітичної хімії та аналітичної токсикології виконує обов’язки відповідального за роботу СНТ, є членом Ради молодих вчених Національного фармацевтичного університету та оргкомітету з проведення щорічної предметної олімпіади «Сучасна аналітична хімія», відповідає за поповнення фонду кафедри в Електронному архіві Національного фармацевтичного університету та учбового порталу кафедри на сайті дистанційних технологій навчання.

Співавтор навчальних посібників «Конспект лекцій з аналітичної хімії. Модуль 1. Якісний аналіз. Гравіметрія. Кислотно-основне титрування» (2013 р.), «Аналітична хімія: питання та відповіді» (2016 р.), «Аналітична хімія у питаннях та відповідях» (2017 р.), «Аналитическая химия в вопросах и ответах» (2017 р.), лабораторних журналів з якісного, кількісного та інструментальних методів аналізу (2012 р., українською та російською мовами).

Забезпечує навчально-методичне супроводження викладання дисциплін «Аналітична хімія» та «Сучасна аналітична лабораторна практика» для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Клінічна фармація». На кафедрі викладає дисципліни: «Аналітична хімія», «Фармакопейні методи аналізу», «Основи хімічної метрології», «Сучасна аналітична лабораторна практика» (лекції, лабораторні та семінарські заняття).

Print Friendly, PDF & Email