Динник Катерина Віталіївна

Катерина Віталіївна – доцент кафедри аналітичної хімії (з 1990 року), працює в Національному фармацевтичному університеті з 1979 р., кандидат фармацевтичних наук (1986 р.); тема дисертації «Синтез, біологічна активність 7-сульфамоїлзаміщених акридину та вихідних для їх здобування  ароматичних кислот». Під час роботи на кафедрі були отримані: 4 авторських свідоцтва, 2 патенти України. Видано 2 інформаційних листа, 152 науково-методичних видання (24 посібника, 14 статей, 33 тези доповідей, 21 навчально-методична розробка, 40 збірок тестових завдань Крок 1 МОЗ України (українська, російська, англійська мови); 6 ТФС, ТУ, 6 довідникових видань МОЗ, НФаУ).

Експерт Центру тестування МОЗ України ліцензійного іспиту «Крок-1» (2003-2014 р.р.). З 2006 р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії НФаУ, голова фахової атестаційної комісії напряму «Фармація». З 2005 р. приймала участь у створенні концепції переходу на кредитно-модульну систему навчання. Викладала  дисципліни «Аналітична хімія», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу», «Технології фармацевтичних препаратів», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика» для вітчизняних на іноземних здобувачів вищої освіти. Розробник навчально-методичного комплексу вибіркової дисципліни «Фармакопейні методи аналізу».

Нагороджена: Почесною грамотою Фармацевтичної асоціації роботодавців України (2005 р.), Почесними грамотами МОЗ України (2010, 2011 р.р.), Почесною відзнакою НФаУ «Золота книга пошани» (2014 р.), Почесними грамотами НФаУ (2002, 2006, 2016 р.р.), Почесною грамотою Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України (2016 р.), Подякою НФаУ (2017 р.), Грамотою об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2019 р.).

Print Friendly, PDF & Email