Алтухов Олександр Олександрович

Олександр Олександрович – доцент кафедри аналітичної хімії, працює в НФаУ з 2005 року, кандидат фармацевтичних наук (2011 р.), дисертація на тему “Синтез, властивості і перетворення α-ариламідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтових кислот”, є співавтором понад 40 наукових публікацій, має 8 патентів України. Проводить лабораторні заняття, читає лекції студентам 2 курсу спеціальності «Фармація», є співавтором лекцій та інших методичних видань.

З 2014 року очолює студентське наукове товариство кафедри аналітичної хімії та є членом ради молодих вчених.

Print Friendly, PDF & Email