Конференція “Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій”

Програма конференції
Збірник тез

Всеукраїнська науково-практична конференція
з міжнародною участю
“Синтез і аналіз біологічно активних речовин
і лікарських субстанцій”,
присвячена 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора
ГАЙДУКЕВИЧА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій”, присвяченій 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Гайдукевича Олександра Миколайовича (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ №602 від 11 жовтня 2017 р.).

Конференція відбудеться 12 – 13 квітня 2018 року на базі Національного фармацевтичного університету в м. Харків.

Основні наукові напрямки роботи конференції:

 • конструювання, синтез і модифікація біологічно активних сполук, дослідження зв’язку структура-активність, методи фармакологічного скринінгу;
 • сучасні підходи до створення нових лікарських та косметичних засобів, функціональних харчових та дієтичних добавок;
 • аналітичні аспекти у синтезі біологічно активних сполук та створенні нових лікарських засобів;
 • контроль якості лікарської рослинної сировини, фітопрепаратів, парфумерно-косметичних засобів та функціональних харчових добавок;
 • сучасний фармацевтичний аналіз та стандартизація ліків;
 • хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів.

У рамках конференції планується проведення:

 • науково-методичного семінару «Досвід викладання дисциплін хімічного циклу у відповідності до галузевого стандарта вищої освіти магістерського рівня»;
 • засідання опорних кафедр дисциплін хімічного циклу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Організатори конференції:

 • кафедра аналітичної хімії НФаУ
 • кафедра фармацевтичної хімії НФаУ
 • кафедра органічної хімії НФаУ
 • кафедра медичної хімії НФаУ

Важливі дати у підготовці та проведенні конференції

15 березня 2018 року – останній день прийому реєстраційних форм та матеріалів тез.

12 квітня 2018 року – початок роботи конференції.

13 квітня 2018 року – закриття конференції.

Адреси та контактні телефони оргкомітету

Національний фармацевтичний університет, кафедра аналітичної хімії

61184, Україна, м. Харків, вул. Валентинівська, 4, тел.: +38 (0572) 67-94-24, 67-91-93

e-mail: anchem@nuph.edu.ua

професор Гриценко Іван Семенович тел.: +38 (050) 364-28-22

професор Колісник Сергій Вікторович тел.: +38 (067) 579-92-94

e-mail: s_kolesnik@nuph.edu.ua

Форми участі в конференції:

1. Усна доповідь без публікації тез.

2. Усна доповідь з публікацією тез.

3. Публікація тез.

4. Постерна доповідь.

Для відправлення матеріалів слід скористатись формою, наведеною на сторінці конференції, та прикріпити файл у форматі *.doc або *.docx.

Результати реєстрації та прийняття матеріалів можна відстежувати за посиланням.

Назва файлу – латинськими літерами за прізвищем першого автора. Якщо один автор надсилає кілька тез, до назви файлу додається цифра: Kolesnik_1.

Публікація тез – безкоштовна!

Структура матеріалів

Назва роботи наводиться ВЕЛИКИМ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ; на наступному рядку зазначаються прізвище та ініціали автора (авторів), нижче – повна назва закладу, місто, країна; нижче – e-mail автора, з яким необхідно вести листування. Через порожній рядок подається основний текст тез. Допускається наявність таблиць, схем та рисунків.

Вимоги до оформлення матеріалів

Тези обсягом 1-2 повні сторінки (формат А4) повинні бути підготовлені у редакторі Microsoft Word версії не нижче 2003 (.doc або .docx); усі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,0; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання по ширині; автоматичні переноси.

Хімічні формули подаються у форматі IsisDraw, математичні – з використанням вбудованого редактора Microsoft Equation, рисунки – у форматі .cdr (версії не вище Х8), .jpg або .tiff.

Скорочення слів і термінів в назві тез не допускається; скорочення в тексті розшифровуються після першого згадування. Посилання на літературні джерела не надаються. У тезах використовується система одиниць СІ.

Зразок оформлення матеріалів

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСТРАКЦІЇ МЕТРОНІДАЗОЛУ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ
Шкарлат Г.Л., Клименко Л.Ю., Шовкова З.В.

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
lina_klimenko@nuph.edu.ua

         У роботі описано результати вивчення процесу екстракції метронідазолу з водних розчинів органічними розчинниками для подальшої розробки методик пробопідготовки крові і сечі.

Матеріали, оформлені з порушенням вищезазначених вимог, або подані після зазначеної кінцевої дати розглядатись не будуть.

Print Friendly, PDF & Email