Історична довідка

Кафедра аналітичної хімії була створена у 1921 році, в рік заснування Харківського фармацевтичного інституту.

З 1921 по 1944 роки кафедру очолював доктор фармацевтичних наук, професор М.П. Красовський. Загальним науковим напрямком кафедри в 20-30-х роках був якісний та кількісний аналіз лікарських препаратів та дослідження олій в рослинній сировині. Спектр наукових інтересів професора М.П. Красовського та його учнів був надзвичайно широким: вивчався якісний склад соляних розчинів Слов’янська і розроблялись методи очистки солі на солеварнях, досліджувались олії з льону, гірчиці, какао, м’яти та ін.

З вересня 1941 по 1944 р. кафедра в складі ХФІ перебувала в евакуації та продовжувала викладацьку та наукову діяльність. З 1944 по 1967 р. кафедру очолював професор В.Г. Гуревич. Під його керівництвом колектив кафедри займався аналізом лікарських препаратів оксидиметричними методами, колориметричним визначенням мікроелементів.

У 70-х, та на початку 80-х років колектив кафедри під керівництвом доцентів А.О. Гольтман (1967-1969) та З.І. Єрьоміної (1969-1975) упроваджує в учбовий процес інновації, а саме – переходить з якісного макроаналізу на напівмікроаналіз, що дозволило спростити роботу та суттєво економити реактиви. Науковий напрямок кафедри – розробка експрес-методів аналізу багатокомпонентних лікарських форм, аналіз фармпрепаратів.

У 1978 році кафедра аналітичної хімії була об’єднана з кафедрою фізичної та колоїдної хімії. Кафедру очолив професор В.Д. Безуглий – вчений з світовим ім’ям, фахівець в багатьох напрямках фізичної та аналітичної хімії. Він започаткував новий метод – аналітичну електрохімію полімерів, розробив технологію для індикації радіоактивного випромінювання, зробив вагомий внесок в теорію полярографії. Це новий напрямок досліджень, дуже сучасний для того періоду, що потребував спеціального обладнання та певної фаховості.

З 1982 по 1998 роки завідувачем кафедри був доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки О.М. Гайдукевич. Професор О.М. Гайдукевич створив наукову школу дослідників в галузі синтезу та аналізу біологічно-активних речовин. Наукові дослідження співробітників кафедри відображені у низці кандидатських дисертацій: К.В. Динник (1986); О.О. Кравченко (1987); Г.П. Казаков (1988); Г. Сим (1989); О.Є. Микитенко (1990); С.В. Колісник (1992); Мохамед Мохмуд Барака (1992); М.Ю. Голік (1994); Т.А. Костіна (1996); І.Ю. Петухова (1996).

В цей час на кафедрі викладалися дисципліни: «Аналітична хімія» для вітчизняних та іноземних студентів спеціальності «Фармація» і «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» для спеціальності «Промислова фармація»; читаються нові курси: «Експрес-методи аналізу (контроль якості лікарських засобів)» та «Аналіз малих концентрацій (гомеопатія у фармації)» для студентів в межах програми спеціалізації.

З 1998 року кафедру аналітичної хімії очолював доктор хімічних наук, професор, заслужений винахідник України, почесний професор НФаУ В.В. Болотов. На кафедрі почав розвиватися новий напрямок науково-дослідної роботи – хіміко-токсикологічні дослідження лікарських препаратів.

У 1998-1999 роках були розроблені нові доповнені програми з аналітичної хімії для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, створена робоча програма для спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» з урахуванням профілізації навчання, затверджені типові програми з аналітичної хімії для спеціальності «Фармація» та «Промислова фармація», «Промислова біотехнологія», «Клінічна фармація». Були створені навчальні посібники, конспекти лекцій, практикум з аналітичної хімії, довідник “Аналітична хімія в схемах і таблицях”. З вересня 2002 року розпочалося викладання аналітичної хімії англійською мовою.

Під керівництвом проф. Болотова В.В. захищаються кандидатські (В.П. Мороз (2000); Е.Ю Ахмедов. (2003); Л.Ю. Клименко (2007)) та докторські дисертації (О.М. Свєчнікова (1999); С.В. Колісник (2012)). Науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук одержали: О.А. Бризицький (2008, керівник професор Свєчнікова О.М.) та О.О. Алтухов (2011, керівник доц. Колісник С.В.).

В 2012 – 2016 р.р. кафедру очолювала доктор фармацевтичних наук, проф. Євтіфєєва О.А. –  фахівець у напрямку стандартизації та метрології фармацевтичного аналізу.

З червня 2016 р. по теперішній час кафедру очолює доктор хімічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Гриценко Іван Семенович. Досвідчений фахівець з великим управлінським досвідом, що багато років працював на керуючих посадах НФаУ – проректор з наукової роботи (2003-2005), перший проректор НФаУ (2005-2014).

Кафедра продовжує розвивати такі напрямки наукової діяльності: стандартизація підходів до оцінки хімічних методів ідентифікації речовин; валідація методик контролю якості лікарських речовин; cинтез та аналіз хімічних сполук; розробка нових іон-селективних електродів; хіміко-токсикологічні дослідження органічних сполук. У перспективах розвитку кафедри – подальша оптимізація та модернізація навчальних програм з аналітичної хімії з урахуванням досвіду викладання цієї дисципліни в провідних університетах Європи та США.

Колектив кафедри у 2019 році.

Print Friendly, PDF & Email