Мороз Валерій Петрович

Валерій Петрович – доцент кафедри аналітичної хімії НФаУ, працює на кафедрі з 1992 року, кандидат фармацевтичних наук (2001 р.), захистив кандидатську дисертацію на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження метоклопраміду». Є співавтором понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Відповідає на кафедрі за навчальну дисципліну «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» освітньо-професійної програми «Технології фармацевтичних препаратів» (бере участь у створенні робочих програм, методичного забезпечення, текстів лекцій, ін.), є співавтором навчальних посібників, довідників, практичних керівництв, лекцій та інших методичних видань кафедри. Читає курс лекцій «Аналітична хімія», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу», проводить лабораторні заняття та семінари з аналітичної хімії, фармакопейних методів аналізу та сучасної аналітичної лабораторної практики для студентів денної та заочної форми освіти.

Щорічно готує здобувачів вищої освіти до предметної Олімпіади з аналітичної хімії. Більше десяти років поспіль працює зі студентами у студентському науковому гуртку кафедри аналітичної хімії НФаУ. За результатами роботи зі студентами СНТ вийшло 15 тез доповідей на наукових студентських конференціях НФаУ.

Print Friendly, PDF & Email