Бризицький Олексій Аркадійович

Олексій Аркадійович – доцент кафедри аналітичної хімії, кандидат фармацевтичних наук (2005 р.) дисертація на тему «Синтез, фізико-хімічні властивості, реакційна здатність та біологічна активність похідних нітробензойної та аміно- і нітро-N-фенілантранілової кислот». Закінчив Українську фармацевтичну академію (1998), на кафедрі працює з 2000 р.: аспірант (2000-2003), асистент (2003-2011), доцент (з 2011).

На кафедрі відповідає за видавничу діяльність, за підвищення кваліфікації співробітників кафедри, за методичне забезпечення спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (робочі програми, білети для підсумкових контролів засвоєння ЗМ та підсумкових модульних контролів, календарні плани). Читає курс лекцій з аналітичної хімії та сучасної аналітичної лабораторної практики для студентів денної та ступеневої фармацевтичної освіти спеціальностей «Фармація», «Біотехнології та біоінженерія» та проводить лабораторні заняття для вітчизняних студентів та іноземних студентів, які навчаються англійською мовою, співавтор навчальних посібників на українській та англійській мові. Має 37 публікацій та 7 патентів України на винахід та корисну модель.

Print Friendly, PDF & Email