Бризицький Олексій Аркадійович

Бризицький Олексій Аркадійович Бризицький Олексій Аркадійович Бризицький Олексій Аркадійович Бризицький Олексій Аркадійович Бризицький Олексій Аркадійович

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

У 1993 році вступив до Харківського фармацевтичного інституту (нині Національний фармацевтичний університет), який закінчив у 1998 році і отримав диплом провізора з відзнакою.

З грудня 2000 року і по теперішній час працює в Національному фармацевтичному університеті: на посаді аспіранта (2000-2003), асистента (2003-2011), доцента кафедри аналітичної хімії (2011-2020), доцента кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології з вересня  2020 року.

У 2005 році під керівництвом проф. О. М. Свєчнікової захистив кандидатську дисертацію на тему «Синтез, фізико-хімічні властивості, реакційна здатність та біологічна активність похідних нітробензойної та аміно- і нітро-N-фенілантранілової кислот» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Напрямком наукової діяльності О.А. Бризицького є електрохімічні методи аналізу лікарських засобів та біологічно активних сполук. Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі має 7 патентів України на винахід та корисну модель.

На кафедрі аналітичної хімії та аналітичної токсикології О.А. Бризицький читає курс лекцій та проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін «Аналітична хімія», «Фармакопейні методи аналізу» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання та для студентів факультету з підготовки іноземних громадян, які навчаються англійською мовою. Створює робочі програми, календарні плани лекцій та лабораторних занять, силабуси дисциплін, відповідає за методичне забезпечення здобувачів вищої освіти спеціальності «Біотехнології та біоінженерія».

О.А. Бризицький є співавтором навчальних посібників «Analytical  chemistry. Tests collection» та «Analytical  chemistry. Hand book» (2012 р.), методичних рекомендації для викладачів із дисциплін «Аналітична хімія», «Фармакопейні методи аналізу», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» та «Analytical chemistry in questions and answers» (2019 р.).

Відповідає за видавничу діяльність кафедри, підвищення кваліфікації співробітників кафедри.

Print Friendly, PDF & Email