Жукова Тамара Володимирівна

Жукова Тамара Володимирівна Жукова Тамара Володимирівна Жукова Тамара Володимирівна Жукова Тамара Володимирівна

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

У 1980 році з відзнакою закінчила Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація». На кафедрі аналітичної хімії працює з 1980 року: аспірант очної форми навчання (1980-1983); асистент кафедри аналітичної і фізичної хімії (1983-1987); в.о. зав. кафедри (1989-1991); доцент (1987-2020); з вересня 2020 р.- доцент кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології.

У 1983 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Полярографічний аналіз біологічно активних сполук, похідних амінів і амідів», за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (науковий керівник проф. Безуглий В.Д.).

Є автором 145 друкованих праць, з них 1 патент, 65 тез, 5 деп. рукописів, 43 статті, 1 інформаційний лист, 30 навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів.

Брала участь в громадській діяльності вузу: була членом народного контролю (1986-1989), членом ректорату (2000-2003), членом Оргкомітету з організації та проведення V з’їзду фармацевтів (1999), екзаменатором в приймальній комісії (1987-2005), з них 8 років – головою предметної комісії з хімії. Працювала відповідальним секретарем журналу «Вісник фармації» (1993-2014), паралельно 5 років – журналу «Клінічна фармація».

На кафедрі в різні роки займалася роботою СНТ, відповідала за видавничу діяльність, методичну та навчально-методичну роботу кафедри.

Є співавтором методичних вказівок і практичних посібників з аналітичної хімії (1986, 1988, 1991, 1994, 1998, 1999, 2002 рр.). Співавтор конспекту лекцій з аналітичної хімії (2002, 2005, 2011 рр.), довідника «Аналітична хімія в схемах і таблицях» російською та українською мовами (2002, 2012 рр.), навчальних посібників англійською мовою (2006, 2010 рр.), курсу лекцій (кількісний аналіз) англійською мовою (2011 р), практикуму з аналітичної хімії (2003 р), тестових завдань з аналітичної хімії для ліцензійного іспиту «Крок-1», навчального посібника з аналітичної хімії російською та англійською мовами (2000, 2001, 2004, 2019, 2020 рр.), щорічного видання «Абітурієнту» (1998-2005 рр.), навчального посібника «Основи техніки лабораторних робіт» (2019 р).

Створювала навчально-методичний комплекс дисципліни «Аналітична хімія» для різних спеціальностей і все методичне забезпечення спеціальності «Фармація».

Викладає на кафедрі аналітичної хімії з 1982 року. Читає лекції, проводить лабораторні та семінарські заняття з аналітичної хімії, семінарські заняття з основ хімічної метрології та з підготовки до сдачі ліцензійного іспиту «Крок-1». Відповідає за підготовку, організацію та проведення предметної Олімпіади з аналітичної хімії.

Нагороджена почесними грамотами Харківської міської Ради (1999 р.), Національної фармацевтичної академії (2001 р.), Харківської обласної держадміністрації (відділ науки і освіти) (2004 р.), Міністерства охорони здоров’я (2007 р.), НФаУ (2014 р.). Внесена до Книги Пошани НФаУ.

Педагогічний стаж роботи в НФаУ – 40 років.

Print Friendly, PDF & Email