Степаненко Володимир Іванович

Степаненко Володимир Іванович Степаненко Володимир Іванович Степаненко Володимир Іванович Степаненко Володимир Іванович Степаненко Володимир Іванович

Кандидат фармацевтичних наук, доцент

Народився 16.04.1958 р. у місті Дергачі  Харківської області.

У 1979 році вступив до Харківського фармацевтичного інституту (нині Національний фармацевтичний університет), який закінчив з відзнакою у 1984 році і отримав диплом провізора.

У тому ж році вступив до очної аспірантури при кафедрі органічної хімії, яку закінчив у 1987 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Синтез, фізико хімічні дослідження та біологічна активність в ряду похідних 2-сульфамiлсукцинанiловоi кислоти» (науковий керівник – доктор фармацевтичних наук, професор Черних В.П.)

З 1987 по 1993 р.р працював на посаді асистента кафедри, а з 1993 по 2020 рр.- доцента кафедри токсикологічної хімії (з 2016 р. – кафедри лікарської та аналітичної токсикології) Національного фармацевтичного університету. З 1990 по 2000 р. працював заступником Голови та відповідальним секретарем приймальної комісії. З 2004 по 2009 р. – декан факультету заочної (дистанційної) форми навчання №1.

Автор та співавтор понад 180 наукових та навчально-методичних праць в тому числі навчального пособника “Аналітична токсикологія”(2017 р).

На кафедрі аналітичної хімії та аналітичної токсикології читає курс лекцій та проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін «Лікарська та аналітична токсикологія», «Промислова токсикологія» для здобувачів вищої освіти денної, заочної та дистанційної форми навчання.

На кафедрі проводить профорієнтаційну роботу (Вовчанський медичний коледж) та виховну роботу.

Print Friendly, PDF & Email