КРОК-1

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Кафедра аналітичної хімії пропонує вам дистанційний ресурс «Тестування з аналітичної хімії» – для систематизації знань з аналітичної хімії та більш оптимальної та продуктивної підготовки до ліцензійного іспиту КРОК-1.

Для того щоб скористатися цим ресурсом вам необхідно виконати такі дії:

  • відкрити сторінку Центру дистанційних технологій навчання (http://pharmel.kharkiv.edu);
  • обрати мову;
  • увійти під своїм логіном і зі своїм паролем (отримати в деканаті);
  • обрати розділ «каф. Аналітичної хімії»;
  • обрати розділ «Матеріали для самостійної роботи»;
  • обрати курс «Тести українською мовою (Фармакопейні методи аналізу)».

Підготовка до складання ліцензійного іспиту КРОК-1 (22. 06. 2018 року)

В основному блоці курсу знаходяться тести для підготовки до складання ліцензійного іспиту КРОК-1 (23. 06. 2017 року), що класифіковано у відповідності до основних розділів аналітичної хімії – «Якісний аналіз», «Кількісний аналіз», «Інструментальні методи аналізу»; в рамках кожного розділу подано тести обов’язкового та додаткового рівнів:

Тут також можна пройти тренувальне тестування за запропонованими базами тестів і виконати контрольне тестування в декількох варіантах – тільки за обов’язковою або додатковою базою, за змішаною базою та за змішаною базою з додаванням «якірних» тестів:

Якщо ви хочете проглянути та потренуватися у відповідях на питання з розширеного банку питань, перейдіть до розділів «Тести за темами», «Тести за блоками» або «Тести за розділами».

Перейти до тестування

Студентам 1-го і 2-го курсу, які вивчають аналітичну хімію

Для студентів 1-го і 2-го курсу, які вивчають аналітичну хімію, призначено відповідні блоки курсу:

Ви також можете тренуватися в розділах «Тести за темами», «Тести за блоками», «Тести за розділами», «Поточні модульні контролі», «Підсумкові модульні контролі» і проходити тестування в зазначених викладачем варіантах.

Перейти до тестування

Print Friendly, PDF & Email