Кизим Олена Георгіївна

Олена Георгіївна – доцент кафедри аналітичної хімії НФаУ, працює з 1984 року, кандидат хімічних наук (1991 р.), кандидатська дисертація на тему «Ионометрический анализ лекарственных форм». Автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі має 3 авторських свідоцтва на винахід.

Читає курс лекцій з дисципліни «Аналітична хімія» для бакалаврів денного відділення спеціальності «Лабораторна діагностика» та для здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету та факультету фармацевтичних технологій та менеджменту денної і заочної форм навчання. Також читає курс лекцій з дисципліни за вибором «Сучасна аналітична лабораторна практика» здобувачам вищої освіти заочної форми навчання.

На кафедрі відповідає за методичне забезпечення здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання з дисципліни за вибором: «Сучасна аналітична практика».

Створює робочі програми, календарні плани лекцій, календарні плани лабораторних та семінарських занять, силабуси. Складає білети для написання підсумкового модульного контролю; також складає білети для написання аудиторних контрольних робіт, підсумкових модульних контролів, іспиту з дисципліни «Аналітична хімія» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання фармацевтичного факультету, факультету медико-фармацевтичних технологій та факультету фармацевтичних технологій та менеджменту.

Проводить лабораторні заняття з дисципліни «Аналітична хімія», «Техніка лабораторних робіт», «Техніка лабораторних робіт з аналітичною хімією», практичні заняття з дисципліни «Сучасна аналітична лабораторна практика» та семінарські заняття з дисципліни «Фармакопейні методи аналізу» здобувачам вищої освіти НФаУ.

Відповідає за наукову роботу кафедри. Проводить профорієнтаційну роботу в ЗОШ №137 м. Харкова.

Print Friendly, PDF & Email