Кизим Олена Георгіївна

Кизим Олена Георгіївна Кизим Олена Георгіївна Кизим Олена Георгіївна Кизим Олена Георгіївна

Кандидат хімічних наук, доцент

У 1979 році вступила до ХДУ ім. О. М. Горького на хімічний факультет (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), який закінчила з відзнакою у 1984 році і отримала диплом за спеціальністю хімік. З жовтня 1984 року і по теперішній час працює в Національному фармацевтичному університеті: на посаді старшого лаборанта, асистента, доцента кафедри аналітичної хімії, з вересня  2020 року – доцента кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології. Кандидат хімічних наук (1992 р.),захистила кандидатську дисертацію на тему «Ионометрический анализ лекарственных форм» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

В 2016-2018 роках навчалась в магістратурі Національного фармацевтичного університету за спеціальністю «Науки про освіту» та  освітньою програмою «Педагогіка вищої школи». У 2018 році закінчила магістратуру, та отримала диплом магістра з відзнакою, професійну кваліфікацію «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Напрямком наукової діяльності О. Г. Кизим є аналіз лікарських засобів з використанням ІСЕ та педагогіка і психологія вищої школи. Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі має 3 авторських свідоцтва на винахід.

На кафедрі аналітичної хімії та аналітичної токсикології читає курс лекцій та проводить лабораторні заняття з дисципліни «Аналітична хімія» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання. Також читає курс лекцій  з дисципліни «Аналітична хімія» та «Техніка лабораторних робіт з аналітичною хімією» для бакалаврів денного відділення спеціальності «Лабораторна діагностика» та проводить лабораторні і практичні  заняття з дисциплін: «Техніка лабораторних робіт» та «Техніка лабораторних робіт з аналітичною хімією». О. Г. Кизим є співавтором навчально-довідкового посібника «Крокуємо разом» та навчального посібника «Основи техніки лабораторних робіт» (2019 р).

На кафедрі відповідає за методичне забезпечення здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 226 фармація, промислова фармація (4.10д), (3.10д) років навчання.

Створює робочі програми, календарні плани лекцій лабораторних занять, силабуси з дисципліни «Аналітична хімія» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання фармацевтичного факультету, факультету медико-фармацевтичних технологій та факультету фармацевтичних технологій та менеджменту.

Відповідає за наукову роботу кафедри. Проводить профорієнтаційну роботу в ЗОШ №137 м. Харкова.

Print Friendly, PDF & Email